fbpx

Ngày: Tháng Sáu 25, 2019

Facebook

Kỹ thuật chạy quảng cáo gửi tin nhắn xem video

Giúp cho các nhà quảng cáo gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng inbox khi xem video. Với kỹ thuật này tôi chỉ, chỉ ra một số điểm lưu ý khi sét chiến dịch quảng cáo để có được định dạng đó.

Read More