fbpx

White hat

Facebook
White hat

Audience Insight hiểu để target

Có rất nhiều các bạn chạy quảng cáo Fây Búc khi target nhưng ít ai biết “Hành; Sở; Nhân”  của Fây Búc được cấu thành nên từ đâu. Liệu những người có sở thích Sex họ có phải là những đồng dâm.

Read More
Facebook
Tips
White hat

Lên lịch bài viết – Tips chạy ẩn bài viết khỏi đối thủ

Nếu bạn đọc bài này thuộc 1 trong 2 đối tượng: Là thực chiến mất tiền và rất nhiều tiền để cảm nhận và trải nghiệm thì tôi chia sẻ với bạn một cách giúp bạn dễ thở hơn, Nếu bạn là người đã từng qua học các khoá học của các thầy bà mà […]

Read More