fbpx

Khoá học

Học Facebook thực chiến

Không kiến thức hàn lâm

100% đảm bảo kiến thức thực chiến và áp dụng tất cả các kỹ thuật từ thuật toán Facebook để tối ưu.

Các khoá học

#FAD

Khoá Facebook Deep Target by Cường Quách

#FAP

Khoá Facebook Ads Profile cho những người bán hàng trên Profile cá nhân